LIVSSTILSANALYS

LIVSSTILSANALYS

DIN UTVECKLING

Du får ivstilsanalys, detaljerad analys för att upptäcka dina styrkor och svagheter i livsstilen.


Vi utveckla och optimera din träning, samtidigt får du inspirerande träningspass som skräddarsys för dig.


Stegvis planerad övergång från din nuvarande livsstil (oavsett nivå) till en långsiktigt hållbar och hälsosam livsstil.


Därefter starter din personliga coaching och din personliga träningsplan börjar.


Din mål och livsstilsanalys vill ingå till våra personlig coaching eller session intro samtalet.


Vi ska tillgodose helhetslösningar inom hälsa och träning, lösningar som ska passa varje unik person oavsett målsättning och nivå.

LIVSSTILSANALYS SCEMA

För att hitta en balanserad och sund livvstil krävs det att du tar med helheten. I vår livsstilsanalys, coaching och träning tar vi alltid hänsyn till hur hela livet ser ut och letar efter områden att fokusera på för en stegvis förändring.


Hälsa är mer än vad du äter och hur du tränar, även om det är två viktiga områden, så vi försöker få med alla delar i en hälsosam livstil när vi hjälper dig uppnå dina kost, sport nutrition eller träningsmål.


En livsstilsanalys är liknande vår kostanalys i upplägg men här tar vi in alla områden som är viktiga för att du ska må bra. Vi får tydligt fram svagheter och styrkor i den livsstil, som du lever just nu och kan på så sätt också se vilka förändringar och vanor som får störst effekt.

Efter analysen ingår en kortare rådgivning kring resultaten och vill ingå till våra personlig coaching session introsamtal.


Livsstilsanalys är ett kortare frågeformulär om ditt mål och livsstil hälsoprofilen. Detta behöver vi för att utveckla din träning, sportnäring samt kost mål, med våra Individuellt coachingprogram.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Se till att ditt mål är SMART. Förkortningen SMART står för: Specifikt, mätbart, ambitiöst, realistiskt och tidsbegränsat ]
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMINANT Person lägger tonvikten på att åstadkomma resultat: - Ser stora sammanhanget. - Vill fatta beslut. – Gillar utmaningar. – Går rakt på sak .
INFLYTANDE Person lägger tonvikten på att påverka andra. – Är utåtriktad. – Gillar att ha kul. – Tycker om att samarbeta. – Ogillar ensamhet.
STABIL Person lägger tonvikten på samarbete: – Är omtänksam. – Lugnt tillvägagångssätt. – God lyssnare. – Pålitlig.
KONFORMITET Person lägger tonvikten på kvalitet och noggrannhet: – Söker fakta. – Resonerar i sannolikhet. – Vill ha detaljerna. – Kvalitetsmedveten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DU medgivande och samtycke till att vi sparar på era personuppgifter. Med personuppgifter menar vi namn, e-mailadress och livsstilsanalys för att coacha dig på rätt sätt. Anledningen till att vi sparar era personuppgifter är för att kunna nå er med information och events. Efter uppsägning av medlemskapet kommer alla dina uppgifter att raderas.
 
All träning och coachning sker på din egen risk. Montem.training kan inte hållas ansvarig för personskada eller fel träning av vilken anledning som helst.
 
Om vi ​​inte kan hålla ett intromöte vid önskad tid och dag - kommer vi tillbaka med nya förslag så snart som möjligt.
 
 
TILLBAKA TILL TOPPEN